Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

loveveryone
2392 c325 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
loveveryone
0056 6498 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
loveveryone
loveveryone
5415 b81f 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
loveveryone
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
loveveryone
loveveryone
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialadia ladia
loveveryone
6358 5285 500
Reposted fromslid0 slid0 viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
loveveryone
1870 5df4 500
Reposted fromfungi fungi viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

October 22 2018

loveveryone
9958 e973
Reposted fromtotal1ty total1ty viashikaji shikaji
loveveryone
3334 0883 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianicciekawego nicciekawego
loveveryone
0088 e26e
loveveryone
loveveryone
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viasecousse secousse
loveveryone
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viasecousse secousse
loveveryone
7080 8349 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vianicciekawego nicciekawego
loveveryone
9159 0405 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatytek tytek
loveveryone
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viatytek tytek
loveveryone
7702 d8e5 500
Reposted frommsofall msofall viasecousse secousse
loveveryone
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasecousse secousse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl