Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

loveveryone
3324 1cda 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
7526 597c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapikkumyy pikkumyy
4185 60ce
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
loveveryone
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viagreywolf greywolf
loveveryone
2992 7292
loveveryone
2226 ec69 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
loveveryone

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viainsanedreamer insanedreamer
4056 d8c7 500
loveveryone
2916 73ab
loveveryone
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viainsanedreamer insanedreamer
0844 154a 500
loveveryone
loveveryone
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
loveveryone
loveveryone
3300 a1b6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamoai moai
loveveryone

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapikkumyy pikkumyy
loveveryone
loveveryone
0588 439e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapikkumyy pikkumyy
loveveryone
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl